Проекти, Религията в медиите

Богослужебни места

Християнско дело е да не грешим. Но когато се случи не трябва да се отчайваме , а да се молим на Господ за опрощение и сполука всеки ден и нощ всеки час. Както е казал Иисус Христос ‘’непрестанно се молете’’
Не само в църква на празник и в неделя , но и на работното място , на училище, на път , преди и след сън, преди и
След хранене , защото молещият се приближава до божието слово .МОЛИТВАТА Е средство за целомъдрие ,успокоява сърцето,ограничава гордостта,изчиства от злопаметност. Молитвата е крепост на тялото, благоденствие на дома, благост за народа и държавата . Отправената молитва към бог по време на война е победа и мир.молейки се спасяваме вярата към семейството .БОЖИЯТА Молитва дарява плодоносна работа на земеделците животновъдите и рибарите . Молитвата е застъпница на подсъдимите , утеха на наскърбените , ободрение на плачещите , упокой на мъртвите . Молейки се разговаряме с бог получаваме равночестие с ангелите , преуспяваме в доброто , и се запазваме от злото . В целия живот на човека няма по-достойно , и драгоценно от молитвата . Господ ни учи преди да отправи  молитвата си към него , да простим на някой който ни е наранил или ни е длъжник , за да прости и той на нас . ‘’прости ми Господи дълговете , както и аз прощавам на длъжниците си ‘’.БЕЗМЕРНАТА Божия благост и несравнимото божие човеколюбие е спасение на нашите души . Молитвата е най силният акт в нашия живот .ТЯ Концентрира човешката мисъл , чувства , воля в едно . Да се молим е все едно да дишаме чист въздух . Да се молим един за друг с благост на сърцето си . .ЖИВОТА Е най- хубавото нещо което притежаваме .ПРИДОБИВАМЕ Знание , свобода и светлина всекидневната молитва е благодарността ни към бог за великия дар който ни е дал .ОБИЧТА И радостта олицетворяват вярата , надеждата и търпението .ДА Се молим означава да отворим прозорците на душата си към обичта .МОЛИТВАТА Е помощ за душата сърцето и ума .ЧРЕЗ Молитвата Господ живее в нас и ние сме в него .
Когато се приближаваме до бога , контрастът между това , което е той и което представляваме ние самите , става ясен . Не постоянната мисъл за своите грехове , а виждането на божията святост позволява на светиите да познаят своята греховност . Когато гледаме на себе си без присъствието на бог , греховете и добродетелите ни се струват дребни и несъществени . Само с чувство на богопочитание може да пристъпим към молитва и да поискаме благоволението на Господ . Да почувстваме неговото присъствие и да влезем в пълно уединение с Господ , за да изпълним призванието си , и да станем участници в божественото естество . Доколкото ние знаем божията воля , ние
Бихме желали , в изпълнение на неговата воля да да стане именно това . Но ‘’ако’’ означава също – ‘’аз влагам в тези думи своето желание да стане най-доброто и затова ти можеш да измениш тази моя молба така , както ти искаш , приемайки моето намерение , моето желание да бъде твоята воля , даже ако аз и неразумно съм се изразил как съм си представял тя да се извърши ‘’/рим.26/
Християнската молитва е когато отхвърляме от себе си недостойното за Господ .
‘’искайте и ще ви се даде ‘’ ,‘’всичко що поискате с вяра, ще ви се даде ‘’/мат.7;18/ когато бог вижда че имаме достатъчно вяра да издържим неговото мълчание или да приемем мъки – нравствени или физически , той може да мълчи , и отговор на молитвата да бъде даден едва в края , но съвършено различен от това което сме очаквали
Православният храм е място или сграда, осветена от епископ и посветена на Господа, в която всички християни могат да се молят и да присъстват при извършване на св. Литургия, св. Тайнства и обреди.
Източник св. Писание нов завет
Wwwpravoslavieto.com