Проекти, Религията в медиите

Събора в Крит

Медийният анализ е едно от основните понятия, използвани в съвременната журналистика. В буквален превод, да направиш медиен анализ означава да извадиш всичко писано по дадената тема от изданията на пазара за един ден или в продължение на определен период от време. Обикновено медийният анализ се използва за печатните издания, но с развитие на информационните технологии все повече намира място и в Интернет пространството.

Настоящата курсова работа  разглежда практическата дейност по съставянето на медиен анализ по предварително избрана тема, както и възможностите за нейното последващо анализиране.

За да постигнем целта, която сме си набелязали трябва да разгледаме и решим следните задачи:

 1. Да идентифицираме темата по която ще работим предварително и да съберем необходимия брой информационни източници;
 2. Да анализираме внимателно написаното по темата в отделните информационни източници и да го селектираме в единен формат;
 3. Да анализираме събраната информация.

Предмет на изследване ще бъде изготвянето на медиен анализ по отношение на темата „Светия и Велик събор на остров Крит, 2016 год”.

Обект на изследване – публикациите в Българската телеграфна агенция (БТА) на Светия Велик събор на остров Крит, 2016 год.

Период на пресклипинга: 16 – 27.06.2016 год.

Метод за изследване: контентен анализ.

Настоящият курсов проект е разработен в стандартен формат на 21 страници и се състои от увод, изложение, заключение, приложения и използвана литература.

 

 

МЕДИЕН АНАЛИЗ:

Използвани текстове в настоящия медиен анализ са групирани в три основни направления: „Материали от вътрешната емисия на БТА”, „Материали от международната емисия на БТА” и „Материали от Балканските страни в БТА”:

УТОЧНЕНИЕ: В настоящия анализ медийните карти са дадени в последователността в която текстовете по които се работи са дадени в Приложение №1.

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №1

Дата и месец – 2 юни 2016 год.

 1. Медия:

1.1. БТА

 1. Заглавие на текста:

„Светият синод на БПЦ настоява да бъде отложен Всеправославния събор, като
подготовката за него да продължи”

 1. Автор:

3.1. Димитрина Ветова

 1. Източник на информацията:

4.3. Институция – Светия синод на БПЦ

 1. Позиция на БПЦ в текста:

5.1. Субект, който действа, говори

 1. В текста се защитава тезата (възможен по един отговор в двойка)

6.6. Съборът не може да променя църковните канони

 1. Отношение към православната църква –един отговор

7.2. По-скоро позитивно

 1. Бележка на регистратора (само ако се налага)

Текстът идентифицира позицията на БПЦ относно съществените съображения и причини поради които от българска страна е изискано отлагане провеждането на събора докато не бъдат отстранени пропуските.

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №2

Дата и месец  – 8 юли 2017 год.

 1. Медия:

1.1. БТА

 1. Заглавие на текста:

„В Светия Синод на БПЦ-БП не са получени официално приетите на Събора в Крит документи”

 1. Автор:

3.1. Име, изпишете – Преслав Чернев

 1. Източник на информацията:

4.3. Институция, изпишете – пресцентъра на Светия Синод на БПЦ-БП

 1. Позиция на БПЦ в текста:

5.1. Субект, който действа, говори

 1. В текста се защитава тезата:

6.2. БПЦ действа самостоятелно

6.4. Съборът не е каноничен

6.6. Съборът не може да променя църковните канони

 1. Отношение към православната църква:

7.3. Неутрално

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА №3

Дата и месец – 13 юни 2016 год.

 1. Медия:

1.1. БТА

 1. Заглавие на текста:

Руската православна църква ще помоли Вселенската патриаршия да отложи Всеправославния събор

 1. Автор:

3.1. Име, изпишете – Нора Чолакова

 1. Източник на информацията:

4.2. Друга медия – руска информационна агенция „ТАСС”

 1. Позиция на БПЦ в текста:

6.2. Обект, чието поведение бива характеризирано, описвано, оценявано

 1. В текста се защитава тезата:

6.4. Съборът не е каноничен

6.6. Съборът не може да променя църковните канони

 1. Отношение към православната църква –един отговор

7.2. По-скоро позитивно