Групови проекти, Религията в медиите

Присъствието на религиите в медиите

Всичко е идеята-рече той.

Вярващ ли си?

Тогава една треска от някаква си стара врата става честния кръст.

Не си ли вярващ?

Тогава честния кръст целият става някаква стара врата!

Никос Казандзакис

Героят на Никос Казандзакис от романа му „Алексис Зорбас” все едно е стрелял в десятката с тези думи.Толкова истина събрана в две изречения,често е непостижима дори в трактати.

Дали Църквата е модерна или е зациклила някъде е все едно!

Пътят й към медиите винаги е бил труден,неутъпкан и с редица почти непреодолими препятствия.Това,обаче в никакъв случай не трябва да отказва двете институции от всевъзможни начини за общуване и дори може да се каже и от цивилизовано общение .

Православната църква е била с българския народ цели десет столетия в дни на величие и радост,в дни на падение и вопъл.Тя го е управлявала,вдъхновявала и утешавала.С днешна дата къде е тази църква,има ли авторитет пред обществото,вярващи ли са хората?

Като най-старата институция Българската православна църква е издържала на всевъзможни изпитания във времето.Загубила е много от духовниците си, огъвала се е като тръстика,но е запазила своето достойнство!В сегашният хейтърски век ,когато всички ценности са „обезценени”,ние търсим в тълковния речник думи като милосърдие,добра воля,братолюбие.Днес е особено належащо Църквата да извиси глас,да бъде чута и разбрана,но големият въпрос е :”Дали е намерила своя „пристаен стаен” някъде в медиите,дали има подходящ амвон за нея или отношенията църква-медии са на ниво точка на замръзване.?”

Бездуховност и чиста вяра-ще има ли победител в спора?!

Търсейки отговор на тази дилема ,зададох въпроси на Горан Благоев– автор и водещ на предаването „Вяра и общество” по БНТ,на Ана-Мария Кръстева-Лъчанска – автор и водещ на предаването „Благовестие” – програма „Христо Ботев” на БНР,на Ангел Карадаков – главен редактор на Добротолюбие.com ,както и на украйнският митрополит Филип – специален гост в предаването „Вяра и общество „ от 25.02.2017 год.

Горан Благоев

Има ли резерв,чрез който медиите могат да се противопоставят на бездуховността?

При всички случай има,разбира се.Но,трябва да се дефинираме какво разбираме под „духовност”.Ако това е т.нар.светска духовност,тя има достатъчно потенциал да бъде отстоявана от качествени предавания,които отразяват всички сфери на живота-например едно предаване за култура,дори за здраве-когато говорят и отстояват общоприетите ценности,това е своеобразен начин да се противопоставят на бездуховността.Но, в такива случай има опасност към духовността да се подходи еклектично-т.е. с много примери от различни „духовни „ учения.

А до колкото обществото е светско,в смисъл на твърде отдалечено от религиозните ценности ,което е напълно разбираемо,не виждам резерв или потенциал чрез които медиите могат да изправят тези ценности срещу бездуховността.

Присъствието на религиите в медиите

Като изключим рехавото наличие на специализирани предавания в българският ефир и съответните специализирани сайтове,присъствието на медиите е инцидентно,а не –закономерно.Празници,сензации и скандали.Нещо между жълтурията и ритуала.Зрелища,без хляб.Без духовен хляб.Но всичко се довежда до онова ,което смятам по първият въпрос-общество,което е заличило своя цивилизован корен,посаден в християнството,е индиферентно към истинските неща,които му проповядва Църквата.

Ана-Мария Кръстева-Лъчанска

Има ли резерв,чрез който медиите могат да се противопоставят на бездуховността?

Да,резерв има!Но,за жалост той не се използва.Преди 9 септември 1944 год.когато Църквата е била още млада,е имала категорични претенции да е фактор в обществения живот.Докато сега тя е в изчаквателна позиция, не проявява интерес към значими събития и управленческите й решения се взимат някак едностранно.

Присъствието на религиите в медиите

Ако религиите се отъждествяват с индийски гурута,фън шуй,йога ,врачки и баячки….тогава ,да имат присъствие.Но, е ясно ,че тук се търси жълтото,реакцията,скандала.За специализирано предаване в обществена медия като БНР са отредени едва 40 мин. И то в 7.00 ч.сутрин. Показателно,нали?!

Ангел Карадаков

Има ли резерв,чрез който медиите могат да се противопоставят на бездуховността?

Единственият начин медиите да се противопоставят на бездуховността е като популяризират духовността.Тук обаче трябва да се внимава много,защото ако духовността не е онази,която води към Бога много хора могат да се заблудят.Отговорността на медиите е голяма,защото те чрез предаванията,рубриките и темите,които правят променят събития от живота ни.Резерв има в Православната църква,която е неизчерпаем източник на теми за интересното и пълно с любопитство журналистическо око.

Присъствието на религиите в медиите

Като цяло религиите присъстват в медиите,много от вероизповеданията си имат сами такива медии,които им създават свободата да проповядват спокойно и да не се съобразяват с времето,което в повечето светски телевизии е дефицит.Примери за присъствие на религиите в медиите могат да се дават много,но когато говорим за силно присъствие и на някои други неща,като например аудитория на телевизията или вестника,към коя таргет група е обърнат.Зависи също доколко редакторите и журналистите в медията са вярващи и доколко са отворени за духовността и вярата.Религиите присъстват в медийното пространство с предавания,рубрики,репортажи и пр. като в момента интернет предоставя неограничена възможност за проповед,каквато например повечето медии не могат да дадат.

Филип- митрополит на Полтава,Украйна

Има ли резерв,чрез който медиите могат да се противопоставят на бездуховността?

Целесъобразно е медията да запълва свободното време не с конкретни предавания за Църквата,а по най-добрият начин да представя позитивни събития пречупени през призмата на религиозното православно учение.Това могат да бъдат всякакви акции свързани със сираци,болни,възрастни,затворници.т.е. с всички прослойки на обществото който са уязвими,най-малко защитени и имащи нужда от подкрепа и помощ.

Присъствието на религиите в медиите

Религията в средствата за масова информация трябва да бъде полезна информация,не директно,без натрапване и диктат.Най-добре е да са предавания за традициите,за светите места,за добри дела за милосърдие и истории свързани с православието и историята на нацията в т.ч.Но,в никакъв случай не е нужно да се проявява и да присъства църковен авторитаризъм.

За много от медиите е твърде непрестижно да се „занимават” с религия.Тя не носи нито доходи,нито рейтинги.Забутана в дъното на килера,религиозната тематика рядко намира изява в телевизионният и радио ефир.

Добро изключение е предаването на БНТ – „Вяра и общество”,което въпреки сериозният конфликт с Св.Синод не е преставало да информира обществото и да дава възможност за полемика на две различни гледни точки.Заради личното отношение на Св.Синод към водещия Горан Благоев и забраната от страна на Синода целият клир да участва в предаването,се изгориха всички мостове ,всякаква възможност за дискусия и катехизация от православното духовенство към миряните .Синият екран на предаването си остана място за дискусии и за търсене на допирни точки за всякакви въпроси свързани с богословието. Надявам се в най-скоро време Св.Синод да преосмисли решението си и да даде отново възможност на клира,както ме се полага по чест да благовестява Божието Слово .

Похвална е и инициативата на БНТ 2 за директно излъчване всяка неделя на св.литургия както от столичен храм,така и от църкви в провинцията.

С голяма скорост и доста професионално направени специализирани сайтове за богословие навлизат в нетпространството ,като :Двери бг,Правословие бг, Добротолюбие.

Те са администрирани основно от богослови и журналисти добре и в детайли познаващи теологията.Това дава възможност на всички интересуващи се да получат информация директно от извора.

Писателката Теодора Димова е истинска бела лястовица, без да има духовен сан или специализирано богословско образование , завладява читателите с затрогращи човешки истории разказани през призмата на духовното.Нейният роман „Влакът за Емаус” спечели наградата за проза на портал Култура за 2014 год.

Макар и не като медия в публичното пространство доста успешно се позиционира „Къщата за птици” – любимо място за дискусии между водещи богослови и специалисти по наболели въпроси в духовната област.

За съжаление духовната криза в последните години е абсорбирала почти без остатък човечността,милосърдието и вярата в доброто между хората.

Затова личности като проф.Янакиев и Деян Енев – истински мохикани проповядващи чисто православие трябва да се пазят като бисери.

Аз съм оптимист и вярвам ,че този период на бездуховност ще премине ,защото българите във времето са показали своята лоялност и принадлежност към християнските ценности.

Водещата роля на медиите за катехизиране и евангелиезиране на млади и стари е неоспорима.Днешните проповедници са именно медиите с възможността си за миг да достигнат до на отдалеченото селце .Трябва само добра воля и загърбване поне за малко опасната гонитба на рейтинги на всяка цена!

На всяка цена е само Божието слово!