Права за ползване

При ползване на съдържание от уебсайта на магисърска програма „Църква и медии“, вие приемате без ограничения и безусловно следните Условия:

Собственост на съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст, изображения, аудио и видео е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на авторите, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма, да става само след изрично посочен източник с линк към сайта;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на магистърска програма „Църква и медии“

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на магистърска програма „Църква и медии“ при ползване от него на секциите изискващи регистрация, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от магистърска програма „Църква и медии“ по електронен път при необходимост от специални уведомявания или други случаи изискващи електронна обработка.

Магистърска програма „Църква и медии“ изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички раздели на сайта, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, магистърска програма „Църква и медии“ се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

Администрацията на сайта на магистърска програма „Църква и медии“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Други

Администрацията на сайта на магистърска програма „Църква и медии“ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Материали без предварително известяване.

Магистърска програма „Църква и медии“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови условия или с промени в условията и начините за използване на сегашните данни.

Магистърска програма „Църква и медии“ управлява и предоставя сайта от София, България и не гарантира, че съдържанието му ще бъде достъпно изцяло от други точки на света. Съответно забранява ползването на материалите там където такова съдържание е в разрез с местните закони.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Магистърска програма „Църква и медии“ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Магистърска програма „Църква и медии“ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Магистърска програма „Църква и медии“ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените материали и други такива в същите уебсайтове.

Магистърска програма „Църква и медии“ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Магистърска програма „Църква и медии“ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от магистърска програма „Църква и медии“. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Магистърска програма „Църква и медии“ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на магистърска програма „Църква и медии“ са следните:

churchmedia@abv.bg

facebook: Църква и медии