новини

Нов сайт на МП ‘’ Църква и Медии”

Очаква се, след като на 26 април тази година магистрите покажат положителни резултати на изпита си по дисциплината Дигитални умения-онлайн издания, те сами да започнат да работят новия си сайт.  Тази дисциплина се ръководи от гл.ас.д-р свещ. Сава Кокудев, който е и служащ в параклиса на Богословския факултет.

В новия сайт ще можете да се информирате за религия, обучения, медии.