Събития

Изпит по дисциплината Християнство, радио и телевизия

Магистрите от МП „Църква и медии„ ще положат изпит по дисциплината  Християнство, радио и телевизия с ръководител доц.д-р Зорница Гюрова  на 23.04.2017г. от 10:00 часа.

По време на изпита студентите ще представят себе си в един едноминутен кадър и ще представят направените от тях 3 минутни филмчета за Света Литургия.

Нека им пожелаем успех!!!