Екип на програмата

Ръководител:
проф. д-р. Александър Омарчевски, декан на БФ

Координатор:
д-р Зорница Гюрова

Преподаватели:
проф. дсн Снежана Попова, от ФЖМК, Медиен анализ

проф. д-р Божидар Андонов, от БФ, Богослужение и проповед в ефир

проф. д-р Тотка Монова, от ФЖМК, Журналистически жанрове

доц. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, Комуникации в дигитална среда

доц. д-р Клара Тонева, от БФ, Християнство, ислям, публичност

доц. д-р Милена Цветкова, от ФЖМК, Православно книгоиздаване

доц. д-р Ивайло Найденов, зам. декан на БФ, Библейска образи и символи

гл.ас. д-р свещ. Сава Кокудев, от БФ, Дигитални умения – онлайн издания

гл. ас. д-р Искрен Иванов, от ФФ, Църква и европейска интеграция

д-р Зорница Гюрова, хоноруван преподавател, Православие и медии;

Християнство, радио, телевизия

д-р Климент Христов, хоноруван преподавател, Комуникации и християнска

общност; Църква, общество, държава

д-р Татяна Иванова, хоноруван преподавател, Християнско изкуство