новини

„Вяра и общество“- с нов проект

Разкажете ни за духовника, когото бихте нарекли „добрия пастир“, независимо към кое традиционно вероизповедание у нас принадлежте. Ние ще направим репортаж и ще заснемем вашата идея.