новини

„Вяра и общество“- с нова идея

Разкажете ни за духовсника, когото бихте нарекли „добрия пастир“, независимо към кое традиционно вероизповедание у нас принадлежите. Ние ще направим репортаж за него и ще заснеменм вашата идея.